Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน SEA 2017


ตามที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 15 เมษายน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ทางโครงการได้สรุปข้อมูลผู้สมัครจากทั่วประเทศและขอประกาศรายชื่อผู้สมัครตามศูนย์สอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

(คลิกชื่อจังหวัดเพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในแต่ล่ะศูนย์สอบ)

 

จังหวัด

ศูนย์สอบ

Update

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียน สตรีวิทยา

แผนที่ (คลิก)

18/8/59

กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียน เทพศิรินทร์

(เฉพาะนักเรียนของโรงเรียน)

 

ราชบุรี

โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์

 

ลพบุรี

โรงเรียน วินิตศึกษา 

 

 

 

 

เชียงใหม่

โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ 15/8/59

พิษณุโลก

โรงเรียนกวดวิชา อ.ไสว *เปลี่ยนสถานที่

25/8/59

สุโขทัย

โรงเรียน อุดมดรุณี

 

ขอนแก่น

โรงเรียนสอนภาษา นิวยอร์คซิตี้ (NYC ขอนแก่น)

 

นครราชสีมา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEEC

 

อุดรธานี

โรงเรียน อุดรพิทยานุกูล *เปลี่ยนชื่ออาจารย์

26/8/59

อุบลราชธานี

โรงเรียน เบ็ญจะมะมหาราช

16/8/59

หนองคาย โรงเรียนสอนภาษา นิวยอร์คซิตี้ (NYC หนองคาย)  

ระยอง

โรงเรียน ระยองวิทยาคม

25/8/59

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียน หัวหินวิทยาลัย

 

นครศรีธรรมราช

โรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช

16/8/59 

ตรัง

โรงเรียน สภาราชินีตรัง

16/8/59

สงขลา

โรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย *เปลี่ยนชื่ออาจารย์

26/8/59

ภูเก็ต

โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย *เปลี่ยนชื่ออาจารย์

26/8/59

 

สำหรับผู้สมัครที่ตรวจสอบรายชื่อของตนเองถูกต้องแล้ว  SEA ขอแจ้งให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบการเข้าสอบชิงทุนทั่วไปดังนี้

 

 

สำหรับผู้สมัครท่านใดไม่พบรายชื่อของตนเอง หรือพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทางโครงการขอให้ผู้สมัครแจ้งข้อมูลมายัง info@seathailand.org  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคมนี้เท่านั้น  เนื่องจากทางโครงการสามารถนำข้อมูลอ้างอิงทางอีเมล์มาปรับใช้ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ทาง SEA ขอแจ้งให้ทราบว่าโครงการได้ใช้หลักการเรียงลำดับผู้สมัครตามการสมัครก่อนหลัง โดยมิได้ใช้การเรียงลำดับตามตัวอักษร

 

SEA ขอขอบพระคุณผู้สมัครสอบชิงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 อย่างล้นหลาม ทางโครงการขอให้คำมั่นว่า จะพยายามจัดการสอบชิงทุนตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินอย่างถูกต้องและโปร่งใส เพื่อให้ผู้สมัครทุกคนได้รับการพิจารณาตามแนวทางด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันตามบรรทัดฐานที่ถูกต้องต่อไป

 

ขอขอบพระคุณ

 

SEA Team

You are visitor No Website counter