Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

SEA 2018 ภาคสมทบ *New*


 

ภายหลังจากที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA  ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และดำเนินการให้ทุนกับนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาไปเรียบร้อยแล้ว ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา  SEA ตระหนักดีว่า ยังคงมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอีกจำนวนมากที่พลาดการสอบชิงทุนเพื่อเข้าร่วมโครงการในปี 2018 ที่จะถึงนี้  ดังนั้น SEA จึงได้จัดให้มีการรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ภาคสมทบ โดยทางโครงการเปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยทุนสมทบของตนเองเท่านั้น โดยเบื้องต้น ทางโครงการขอชี้แจงให้ผู้สนใจทราบว่า ผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังนี้

 

 

เพื่อให้การดำเนินการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในภาคสมทบนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว SEA ขอแนะนำว่านักเรียนที่สมัครในภาคสมทบนี้ควรผ่านการปรึกษา พูดคุย และตัดสินใจร่วมกับกับผู้ปกครองแล้วว่า ทางฝ่ายนักเรียนมีความต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ภาคสมทบนี้อย่างจริงจัง สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำได้โดย Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ภาคสมทบ (ด้านล่าง) และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้ามาบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัครและจัดส่งเอกสารทั้ง 2 รายการนี้มายัง SEA หลังจากนั้นทางโครงการจะติดต่อกับทางนักเรียนเพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป

 

หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะประกาศผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการเพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

การเปิดรับสมัครในภาคสมทบนี้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 60 จนถึงวันที่ 31 ม.ค. ุ61 นี้เท่านั้น  ทางโครงการได้จัดสรรโควต้าของทุนสมทบในแต่ละประเทศดังนี้    ทั้งนี้  ขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089 895 5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป

 

ประเทศ

จำนวนทุน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

10 ทุน

ประเทศญี่ปุ่น

2 ทุน

ประเทศจีน

2 ทุน

ประเทศเยอรมนี

8 ทุน

ประเทศฝรั่งเศส

2 ทุน

ประเทศโปรตุเกส

2 ทุน

ประเทศอัฟริกาใต้

2 ทุน

 

SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต

 

SEA Team

 

Downloads

 

You are visitor No Website counter