Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ปิดรับสมัคร ทุน SEA 2018


 

ประเภททุน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

ศูนย์สอบ SEA

 

จังหวัด

                                สถานที่                

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ลพบุรี

โรงเรียนวินิตศึกษา

ราชบุรี

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

 

 

เชียงใหม่

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ (ศูนย์หลัก)                                  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (เฉพาะนักเรียนของโรงเรียน)

พิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

นครสวรรค์

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

สุโขทัย

โรงเรียนอุดมดรุณี

นครราชสีมา

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ IEEC

ขอนแก่น

NYC Khonkaen

หนองคาย

NYC Nongkai

บุรีรัมย์

NYC Buriram

อุดรธานี

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

อุบลราชธานี

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

มุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาหาร

ระยอง

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ศูนย์หลัก)                                   โรงเรียนรักษ์วิทยา (เฉพาะนักเรียนของโรงเรียน)

นครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ตรัง

โรงเรียนสภาราชินีตรัง

สงขลา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ภูเก็ต

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

 

ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2018 

 

25 เมษายน - 10 สิงหาคม

การเปิดรับสมัครสอบชิงทุน (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 10 สิงหาคม)

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ บนเว็บไซต์ www.seathailand.org

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม

วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 . ศูนย์สอบทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (กลุ่ม 1) และผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุ่ม 2)

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน

ผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุ่ม 2) เริ่มต้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน

การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน/กลุ่ม 1) ที่กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2018 บนเว็บไซต์  www.seathailand.org

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม

การปิดรับการลงทะเบียน

 

ชุดข้อสอบ

·        ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อและ Reading 50 ข้อ)

 

กำหนดการสอบ

·        วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 (รายการงานตัวสอบ ณ ศูนย์สอบของตนเองเวลา 10.00/เวลาสอบ 10.30-12.00 น.)

 

Downloads (รายละเอียดต่างๆ อยู่ในระเบียบการ)

 

ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

USA, Brazil, France, Germany, Italy, Portugal, Finland, Sweden, Denmark, South Africa, Japan, and China

www.reliablecounter.com
analogue mixing