Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ทุน SEA 2017 (รุ่น 9)


 

ประเภททุน

 

ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2017

 

18 เมษายน - 10 สิงหาคม

การเปิดรับสมัครสอบชิงทุน (นักเรียนต้องส่งใบสมัครถึง SEA ก่อน 10 สิงหาคม)

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ บนเว็บไซต์ www.seathailand.org

 

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม

วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 . ศูนย์สอบทั่วประเทศ

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (กลุ่ม 1) และผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุ่ม 2)

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน

ผู้สอบผ่านทุนสมทบ (กลุ่ม 2) เริ่มต้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบตนเอง

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน

การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน/กลุ่ม 1) ที่กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน

วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2017 บนเว็บไซต์  www.seathailand.org

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม

การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม

การปิดรับการลงทะเบียน

 

ชุดข้อสอบ

·         ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อและ Reading 50 ข้อ)

 

กำหนดการสอบ

·         วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 (รายการงานตัวสอบ ณ ศูนย์สอบของตนเองเวลา 10.00/เวลาสอบ 10.30-12.00 น.)

 

Downloads

 

ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

USA, Brazil, France, Germany, Italy, Portugal, Finland, Sweden, South Africa, Japan, and China

You are visitor No Website counter