Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

SEA 2017 (รุ่น 9) Update


หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการปี 2017 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศเพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนต่อไป และเมื่อทาง SEA ได้รับความเคลื่อนไหวของนักเรียนแต่ละท่านจากทางต่างประเทศแล้ว ทางโครงการจะประสานงานแจ้งให้กับนักเรียนทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

 

นอกจากนี้โครงการได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรม SEA Learning Camp 2017 ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมโครงการในปีนี้      โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ระยองชาเล่ต์รีสอร์ต  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านได้รับข้อมูลคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการทำความรู้จัก เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

ในส่วนของการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละรายนั้น ทางโครงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายดำเนินการตอบรับที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนแต่ละรายไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมศกนี้ ซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นนิมตรหมายที่ดีที่ว่านักเรียน SEA 2017 เริ่มได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนกันจำนวนพอสมควรแล้ว อย่างไรก็ดี SEA ขอเน้นย้ำว่านักเรียนทุกคนของ SEA จะต้องได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนก่อนกำหนดการเดินทางของแต่ละคนอย่างแน่นอน

 

ส่วนการจัดการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนั้น ทาง SEA ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคมศกนี้ ณ โรงแรมมิราเคิ่ลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย SEA จะแจ้งรายะเอียดสำหรับการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ในทราบในโอกาสต่อไป

 

กำหนดการดำเนินการร้องขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ทางโครงการจะดำเนินการในเดือนกรกฏาคมเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทางของนักเรียน

 

SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017

 

SEA Team

 

 

www.reliablecounter.com
analogue mixing